Make your travelling safer and more convenient
Các sản phẩm

A car multimedia system refers to the electronic device(s) installed in a car to provide audio, video, and navigation functions.

HB-Hibox system provides vehicle positioning, tracking, video monitoring, remote control, track playback, driver management, navigation, multimedia, Bluetooth, WIFI, entertainment and other features.

It is a customized multimedia terminal developed for car factory pre-installation purpose.


Tổng cộng1trang
Để lại lời nhắn
Để lại lời nhắn
Nếu Bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi và muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng để lại tin nhắn tại đây, chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay khi có thể

Trang Chủ

Các sản phẩm

trong khoảng

tiếp xúc